Предимства на сдруженията и фондациите в обществена полза