Форма за регистриране на фондация:
Например: Фондация "За децата в нужда"
Например: "For children in need" Foundation
Посочва се: град/село; улица/бул., блок, вход, етаж, апартамент
Какво имущество ще бъде предоставено безвъзмездно на фондацията
Посочва се: В каква полза ще бъде регистрирана фондацията
Посочва се: Как ще бъде управлявана фондацията
Например: Да закриля правата на децата в неравностойно положение, да популяризира техните нужди и да подпомага реализацията им в обществото
Например: Да подкрепя и осъществява проекти в сферата на закрила на правата на детето и др.
Например: Издателска дейност, организиране на семинари и конференции и др.
Учредител (1)
Управител
Данни за контакти: