Форма за регистриране на сдружение:
Например: Спортен клуб "Олимпик"
Например: Sport club "Olympic"
Посочва се: град/село; улица/бул., блок, вход, етаж, апартамент
Посочва се: В каква полза ще бъде регистрирано сдружението
Посочва се: Как ще се управлява сдружението
Например: Развиване и популяризиране на всички видове кардио спортове
Например: Провеждане на спортно-състезателни прояви
Например: Търговия на спортни и рекламни артикули
Учредител - Управител
Учредител (2)
Учредител (3)
Данни за контакти: