Форма за регистриране на ЕООД:
Например: Булмарт 2000
Например: Bulmart 2000
Посочва се: град/село; улица/бул., блок, вход, етаж, апартамент
Посочва се приблизително. Фирмата може да извършва и дейност, която не е включена в предмета на дейност
Регистрацията по ДДС се доплаща допълнително
Собственик:
Управител (1)
Данни за контакти: