Онлайн заявка за фирмени промени

Съдружник (1)
купувач или продавач на дялове
Например: 50
Например: 10лв.
Управител (1)
Посочва се: Дали лицето ще бъде назначено или освободено от длъжност управител
Фирма:
Например: Булмарт 2000
Например: Bulmart 2000
Посочва се: град/село; улица/бул., блок, вход, етаж, апартамент
Посочва се приблизително. Фирмата може да извършва и дейност, която не е включена в предмета на дейност
Данни за контакти: