Търговско право - Регистрация на фирма, Фирмени промени